Slagingspercentage van 75%

VIOK aangesloten docenten

Cursus op eigen locatie mogelijk

Privacybeleid

Deze privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van Vaarschool Drechtsteden bezoekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vaarschool Drechtsteden neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van jou doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij doen ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft je een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Vaarschool Drechtsteden in deze een zogenaamde: verantwoordelijke.

Een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken van jou als bezoeker van onze website:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief bij contact verstrekt

Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

Vaarschool Drechtsteden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Jou te kunnen mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip of handigheid, waarvan Vaarschool Drechtsteden denkt dat het kan bijdragen aan een meer succesvolle website voor de klant en tot slot;
 • Jou desgevraagd informatie toesturen naar aanleiding van het contact- of inschrijfformulier

Vaarschool Drechtsteden zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Vaarschool Drechtsteden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jouw rechten:

 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van jouw gegevens aan te vragen
 • Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de gegevensverwerking van Vaarschool Drechtsteden, stuur dan een verzoek naar info@vaarschooldrechtsteden.nl
 • Vaarschool Drechtsteden wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je om, samen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoeken wij je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 • Vaarschool Drechtsteden zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

Om jou als website bezoeker te beschermen gebruikt Vaarschool Drechtsteden veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden jouw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt je er zeker van zijn dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

Bij alle onderdelen van onze site waar jouw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in jouw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Versie 1.0 d.d. 01-02-2023

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken.